Het RIVM verwacht dat er op zondag 19 augustus matige smog door ozon zal zijn. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/ m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden. Op zaterdag 18 augustus is de drempel voor matige smog net niet overschreden, in het midden van Nederland was de maximale waarde 175 µg/m3 . Vrijwel het gehele land heeft zondag kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt in het zuidoosten lijkt te liggen. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Het is echter niet uitgesloten dat ook deze drempel lokaal wordt overschreden. Vanaf maandag 20 augustus lijkt de kans op smog door ozon grotendeels voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM tel. 030 274 2840

Modelverwachting van smog door ozon voor zondag 19 augustus

Provincie

Zondag 19 augustus 2012
Hoogste uurgemiddelde µg/m 3

Groningen

178

Friesland

178

Drenthe

179

Overijssel

190

Flevoland

190

Gelderland

195

Utrecht

190

Noord-Holland

190

Zuid-Holland

190

Zeeland

195

Noord-Brabant

195

Limburg

200

Meer informatie zie: http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.