Het RIVM verwacht dat op vrijdag 27 juli lokaal in het zuiden en oosten matige smog door ozon kan ontstaan. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden. De verwachte omkeer zal het weerbeeld veranderen, waardoor de hoge ozonconcentraties zullen worden verdreven. Vanaf zaterdag is de kans op smog door ozon voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM tel. 030 274 2840

Modelverwachting van smog door ozon voor 27 juli 20

Provincie

Hoogste uurgemiddelde in µg/m3

Provincie

Hoogste uurgemiddelde in µg/m3

Groningen

140

Utrecht

155

 Friesland

150

 Noord-Holland

155

 Drente

145

 Zuid-Holland

160 

 Overijssel

183

 Zeeland

140

 Flevoland

155

 Noord-Brabant

190

 Gelderland

189

 Limburg

193 

Meer informatie zie: http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Maximale ozonconcentraties

Op donderdag 26 juli zijn op de volgende stations overschrijdingen van de informatiedrempel voor ozon (180 µg/m3 (microgram per kubieke meter)) waargenomen:

Maximale ozonconcentraties van donderdag 26 juli 2012

Provincie

Plaats

Hoogste uurgemiddelde

Begin

Duur

Limburg

Posterholt

181 µg/m3

17:00

1 uur

Limburg

Wijnandsrade

187 µg/m3

16:00

3 uur

Limburg

Heerlen

195 µg/m3

16:00

5 uur

Voor gezondheidseffecten wordt er gekeken naar het maximale 8-uursgemiddelde van de dag. Dit gemiddelde mag 25 dagen per jaar boven 120 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) liggen. In het onderstaande overzicht is per provincie het station met de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 25 juli 2012 gegeven.

Station per provincie met het hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 26 juli 2012

Provincie

Plaats

Hoogste 8-uurgemiddelde

Groningen

Groningen

104 µg/m3

Friesland

Kollumerwaard

111 µg/m3

Drenthe

Valthermond

88 µg/m3

Overijssel

Hellendoorn

118 µg/m3

Flevoland

Biddinghuizen

96 µg/m3

Gelderland

Wekerom

137 µg/m3

Utrecht

Utrecht

119 µg/m3

Noord-Holland

Wieringerwerf 

119 µg/m3

Zuid-Holland

Schipluiden

140 µg/m3

Zeeland

Philippine

142 µg/m3

Noord-Brabant

Budel

158 µg/m3

Limburg

Heerlen

181 µg/m3