Een onderdeel van de website kiesBeter.nl is aangepast voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het nieuwe onderdeel "Gehandicaptenzorg voor jou” helpt met zoeken naar een plek om te wonen, werken, leren, of het zoeken naar hulp aan huis. Grote knoppen en afbeeldingen leiden bezoekers naar de voor hen juiste plek.