De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyse en risicomanagement om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen. Dit staat internationaal bekend als het waterveiligheidsplan. In Nederland blijken alle stappen van de kwaliteitsbewaking uit het waterveiligheidsplan te worden uitgevoerd. Deze manier van werken levert een belangrijke bijdrage om de drinkwaterkwaliteit van bron tot kraan te waarborgen. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Watercycle Research Institute in opdracht  van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)).

De drinkwaterbedrijven vullen de meeste risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten (RA/RM risicomanagement (risicomanagement)) ongeveer op dezelfde manier in. De enkele verschillen die er zijn, zijn gepast omdat de systemen verschillen, bijvoorbeeld wanneer oppervlaktewater dan wel grondwater de bron is. RA/RM is ingericht als een cyclisch proces zodat continu verbetering mogelijk is.

De Nederlandse drinkwatersector is zich zeer bewust van de mogelijke risico’s voor de drinkwaterkwaliteit en heeft de afgelopen decennia zijn aanpak daarop ingesteld. De sector heeft op allerlei vlakken RA/RM-activiteiten ontwikkeld, zowel op eigen initiatief als voortkomend uit wettelijke verplichtingen. Voor deze inventarisatie zijn medewerkers van alle tien de drinkwaterbedrijven in Nederland geïnterviewd.

Drinkwater wordt in Nederland geproduceerd uit oppervlaktewater en grondwater, met als doel de bevolking van schoon en voldoende drinkwater te voorzien. Het waterveiligheidsplan is een internationaal opgezet systeem dat de WHO World Health Organization (World Health Organization) in 2004 heeft opgezet om wereldwijd de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen.