Mede in het kader van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt.

Er heeft daarnaast een kleine wijziging plaatsgevonden in de kwaliteitseisen ‘Verrichten vaginale echo bij NT en SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)’. Het is namelijk niet meer mogelijk dat het Regionaal Centrum een arts of een verloskundige aanwijst als opdrachtgever van de vaginale echo.
Raadpleeg de herziene kwaliteitseisen online op de website van het RIVM.