Met de invoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als eerste screeningstest zijn ook een aantal kwaliteitseisen en het draaiboek herzien.

Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek) effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Raadpleeg de herziene kwaliteitseisen en het draaiboek online op de website van het RIVM.