In de laatste editie van deze jaargang staat een interview met Jaap van Dissel, directeur van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, publiceren we over de rol van vegetatie en bodemgesteldheid in de verspreiding van Q-koorts en besteden in verschillende bijdrage aandacht aan teken.

Interview met Jaap van Dissel

Sinds half augustus is Jaap van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij volgde Roel Coutinho op die met pensioen ging. We vroegen hem hoe hij de eerste maanden heeft ervaren en hoe hij vanuit zijn nieuwe functie aankijkt tegen het vakgebied.

Onderzoek

We publiceren een artikel over onderzoek naar de rol van vegetatie en bodemgesteldheid in de verspreiding van Q-koorts, over het risico op hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) bij Amsterdamse druggebruikers en de blootstelling aan borrelia miyamotoi door teken. Dat voorlichting over teken en de ziekte van Lyme belangrijk is en blijft, bewijst ook de bijdrage van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  Hart voor Brabant die het effect van voorlichting op basisscholen in de afgelopen jaren hebben onderzocht.

En meer

Anouk Urbanus bespreekt haar proefschrift Hepatitis C-virusinfectie, verspreiding en impact in Nederland.  En deze maand een vraag uit de praktijk of lage hepatitis B-titer bij een gezondheidsmedewerker reden is voor extra vaccinatie.

Benieuwd geworden? Lees dan het hele Infectieziekten Bulletin, of kijk in de inhoudsopgave van het decembernummer