Kunnen mensen in hun dagelijks leven via alledaagse producten in aanraking komen met chroom-6? Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze blootstelling laag is. Veel producten mogen geen chroom-6 meer bevatten. Consumenten kunnen wel met chroom-6 in contact komen wanneer ze chroomhoudende producten bewerken. Bijvoorbeeld door ze te lassen, zagen, schuren, of verbranden.

Consumentenproducten kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 bevatten, bijvoorbeeld verchroomde kranen. Daarnaast gaat het om producten waarin het chroom-6 als onzuiverheid aanwezig kan zijn, zoals in cement of leer. Of als conserveringsmiddel is gebruikt, zoals in het verleden bij verduurzaamd hout. Het RIVM heeft ook de mogelijke blootstelling via voedsel, drinkwater en lucht beschreven. Voedsel bevat van nature zeer kleine hoeveelheden chroom-3, de minder schadelijke vorm van chroom. In water en lucht komen ook slechts kleine hoeveelheden chroom-6 voor. Het is bekend dat blootstelling aan chroom-6 en chroom-3 via de huid contactallergie kan veroorzaken. De blootstelling van mensen aan chroom uit consumentenproducten is zo laag dat dit, voor zover bekend, niet tot allergische reacties leidt.

Het is belangrijk consumenten te informeren over de mogelijke gevaren als zij zelf producten bewerken of bewerkt hout verbranden, dat laatste is overigens verboden.