De lucht in heel Nederland was tijdens de jaarwisseling minder vervuild dan voorgaande jaren. Dit komt vrijwel zeker doordat er dit jaar minder vuurwerk is afgestoken. Dit was niet op alle plaatsen zo, op diverse plekken werden wel eerder verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Het duurde soms enkele uren voordat de concentraties weer lager werden. In de omgeving van Amsterdam en in het oosten van het land zijn de concentraties nog steeds aanzienlijk.

De hoogste concentratie fijnstof van www.luchtmeetnet.nl is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van bijna 1000 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. De vermoedelijke oorzaak hiervan zijn incidenten als brandstichting en vuurwerk. Vorig jaar was de hoogst gemeten concentratie 1235 microgram fijn stof per kubieke meter lucht.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Metingen met burgers

Het RIVM heeft dit jaar opnieuw de resultaten van burgermetingen aan fijnstof rond de jaarwisseling verzameld en weergegeven. Hierbij leverden deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aan voor het dataportaal van het RIVM. Overheden, burgers en andere partijen kunnen hier meetgegevens uitwisselen.

De eerste resultaten van de deelnemers kunt u zien op
Samen vuurwerk meten.

Informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond , provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant)  en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem). U kunt ook NOS-Teletekst pagina 711 en 712 bezoeken.
  • Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds