Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn, vooral in plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, ondanks de verwachte wind en regen, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven.

Gezondheidsklachten en adviezen

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een afname van de longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. 

Neem bij klachten contact op met je huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop kunnen mensen 24 uur per dag de actuele luchtkwaliteit op hun locatie checken. Op de site zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens oud en nieuw zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via het Samen Meten Dataportaal. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.