Het RIVM heeft een aantal controles uitgevoerd op de resultaten van de NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) monitoringtool en de rekenmethodes die daarbij gebruikt worden. Uit de controles van de rekenmethoden blijkt dat deze resultaten geven die in lijn zijn met de wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit.

Voor de vergeljking met de metingen heeft het RIVM metingen van stikstofdioxide concentraties met zogeheten Palmesbuisjes en formele referentiemethoden vergeleken met resultaten van de standaardrekenmethoden. Hieruit blijkt dat er betrekkelijk kleine verschillen, van 10-15%, zijn tussen de meetresultaten en de berekeningen.