Momenteel worden inspecties voor het naleven van het rookverbod uitgevoerd door in ruimten te kijken en te ruiken. Er bestaan echter ook draagbare en gebruiksvriendelijke apparaten om luchtmonsters te nemen. Deze luchtmonsters kunnen inspecteurs van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ondersteunen bij het bepalen of het rookverbod is overtreden. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Met de apparaten kan luchtmonster worden genomen, dat daarna in het laboratorium geanalyseerd wordt. De concentratie tabaksrook wordt dan bepaald door de omgevingslucht te analyseren op de stoffen nicotine en 3-Ethenylpyridine, die beiden in tabaksrook zitten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beveelt vervolgonderzoek aan om te achterhalen hoe de bemonsteringsmethode het best in de praktijk kan worden toegepast.

Het rookverbod is ingesteld om blootstelling aan tabaksrook te voorkomen op de werkplek, in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke ruimten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die erop toeziet dat de tabakswet wordt nageleefd. Om het rookverbod beter te kunnen handhaven, bijvoorbeeld door achteraf te kunnen aantonen dat er is gerookt, is de NVWA op zoek naar ondersteunende detectiemethoden die ingezet kunnen worden bij controles. Op dit moment worden nog nergens ter wereld door inspecteurs luchtmonsters genomen om de aanwezigheid van tabaksrook in de lucht aan te tonen.