Gezien de onzekere weersvooruitzichten voor de komende dagen is het onzeker of paasvuren zullen zorgen voor smog. Vanwege de variabele windrichting en lage windsnelheden is de mate van overlast (bijvoorbeeld door rook, stof en geur) niet goed in te schatten.

Het RIVM adviseert  in het algemeen aan iedereen om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. 
 
Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. 

Luchtkwaliteitverwachting

Als het weerbeeld dit weekend in negatieve zin verandert geeft het RIVM een aangepaste smogverwachting af.
De verwachte luchtverontreiniging  door paasvuren is niet zichtbaar in de luchtkwaliteitverwachting op luchtmeetnet.nl. Dit komt omdat de locaties  van paasvuren en de grootte ervan niet precies bekend zijn en dus niet meegenomen kunnen worden in het model waarmee deze verwachtingen worden berekend.

Informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp (iOS/Android) van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem)
  • Lees meer over smog op het dossier smog op rivm.nl
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds