Het RIVM heeft vandaag 25 juli 2012 om 15:00 matige smog in Noord-Brabant en Zuid-Limburg geconstateerd. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) is overschreden. In de komende uren zal de smog zich naar verwachting verder uitbreiden over voornamelijk het zuiden en oosten van Nederland.

Smogverwachting voor donderdag, vrijdag en zaterdag

De komende dagen houdt de kans op smog door ozon in de late middag en vroege avond aan. De kans neemt wel af. In de loop van vrijdag zal het weerbeeld veranderen en zal schonere lucht vanuit het westen Nederland binnen stromen.  Vanaf zaterdag zal er waarschijnlijk geen smog door ozon meer voorkomen.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht, mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen, tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.