Het RIVM verwacht vrijdag 2 juli 2010 en zaterdag 3 juli 2010 matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) wordt op beide dagen vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in overschreden. Op vrijdag worden de maximum concentraties rond het IJsselmeer verwacht en op zaterdag in het zuidoosten van Nederland. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon (240 µg /m3). Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen het beste zoveel mogelijk binnen blijven.

Smogverwachting voor de komende dagen

Het RIVM verwacht tot en met zaterdag 3 juli smog door ozon. Op zaterdag is er kans op een regen- of onweersbui. De wind zal vervolgens naar het westen draaien en zorgen voor de aanvoer van schone lucht. De kans op smog is daarna verdwenen.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.
 
EINDE BERICHT

Noot voor de redactie:

Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712 of onder 'Zie ook'.

Voor meer informatie kunt u contact kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM, 030 274 2840

Smogverwachting voor morgen 2 juli 2010 per provincie in Nederland

Provincie       Hoogste uurgemiddelde in µg/m 3 
Groningen        180                                            
Friesland          185
Drenthe           185
Overijssel        190
Flevoland         200
Gelderland       185
Utrecht            185
Noord-Holland  190
Zuid-Holland    180
Zeeland           175
Noord-Brabant 170
Limburg           165

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden. Dit kan er toe leiden dat de werkelijke gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.