Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM heeft een melding ontvangen van een ernstige bijwerking door het liesbreukmatje Rebound HRD® (Hernia Repair Device). Door het breken van de metalen ring in het implantaat kreeg een patiënt een darmperforatie. Omdat deze implantaten lang in het lichaam verblijven, schat het MEBI de kans hoog dat op termijn meer Rebound HRD® breken. Het Rebound HRD® wordt sinds 2018 niet meer verkocht en is beperkt gebruikt in Nederland.

Het MEBI vraagt betrokken zorgverleners en patiënten daarom om alert te blijven op (ernstige) gezondheidsklachten van dit type liesbreukmatje. Bij gezondheidsklachten kunnen patiënten contact opnemen met hun arts. Zowel artsen als patiënten worden gevraagd om gezondheidsklachten die zij in verband brengen met het Rebound HRD® (of andere implantaten) te melden bij het MEBI. Dat kan via de website: rivm.nl/mebi.

Kans op breken metalen ring

Liesbreukmatjes blijven normaal gesproken levenslang in het lichaam zitten. Het Rebound HRD®-matje is anders dan andere liesbreukmatjes, omdat er langs de rand van het matje een dunne metalen ring in zit. Doordat de lies een beweeglijk gebied is, kan door herhaaldelijk buigen metaalmoeheid in deze ring ontstaan. Omdat het implantaat zeer lange tijd in het lichaam verblijft, schat het MEBI de kans hoog in dat de metalen draad op den duur kan breken.

Meer inzicht in bijwerkingen en weefselschade nodig

Hoe groot het risico op (ernstige) bijwerkingen of weefselschade door het breken van de metalen ring is, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend wanneer deze implantaten breken. Daarnaast hoeft niet elke gebroken ring direct of op termijn voor gezondheidsklachten te zorgen. Het is belangrijk om hier meer zicht op te krijgen. Daarvoor kunnen zorgverleners en patiënten gezondheidsklachten, waarvan zij vermoeden dat deze door het matje komen, bij het MEBI melden.

Sinds 2018 niet meer verkocht

Rebound HRD® werd in Nederland in de periode 2014-2018 ruim 3200 keer verkocht. In Nederland worden per jaar 27 tot 30 duizend liesbreukmatjes geplaatst. In de periode dat Rebound HRD® geplaatst werd betrof dit dus een klein deel (ongeveer 1 op de 50) van het totale aantal geplaatste liesbreukmatjes. Na klachten over het breken van de metalen ring in het matje, werd het product in oktober 2018 van de markt gehaald.