Op werkdagen overdag zijn er in Nederland 626 ambulances nodig, een toename van twaalf ambulances. Dit heeft het RIVM berekend op basis van ritgegevens over 2018. Deze stijging  van het aantal benodigde ambulances is groter dan in 2018. Toen waren er nog vijf ambulances meer nodig ten opzichte van het voorgaande jaar.

Avonden en weekends

Op werkdagen in de avond zijn negen ambulances meer nodig dan in 2018. De berekeningen wijzen uit dat er in het weekend, op zaterdagen overdag twaalf en op zondagen overdag elf ambulances meer nodig zijn ten opzichte van de 2018-berekeningen. Op andere uren van de weekenddagen varieert het aantal extra benodigde ambulances tussen vijf en tien.

Oorzaak stijging

De stijging van het aantal benodigde ambulances heeft te maken met de groei van de vraag naar spoedeisende ambulancezorg en de langere ritduur van spoedeisende inzetten in 2018.  Het aantal spoedeisende inzetten steeg in 2018 met twee procent ten opzichte van 2017, de gemiddelde duur van een spoedeisende inzet steeg met ongeveer drie procent. 

Referentiekader

De benodigde capaciteit van de ambulancezorg in Nederland wordt berekend met behulp van een zogeheten referentiekader. Hiermee kan het aantal ambulances worden bepaald  waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van een aantal randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  het referentiekader in 2019 geactualiseerd met cijfers over het gebruik van ambulancezorg in Nederland in 2018.