Voor het eerst sinds 10 jaar is het aantal mensen dat de griepprik heeft gekregen licht gestegen. Dat toont de monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne werd 51,3% van de doelgroep gevaccineerd, in 2017 was dit 49,9%. Komende jaren wordt duidelijk of de stijging doorzet. De griepprik werd het meest gegeven aan mensen boven de 65 jaar met een medische indicatie (69,9%).

De griepprik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen met een long- of hartaandoening en mensen boven de 60 jaar. Zij ontvangen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik is voor deze mensen gratis.

De monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018 is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).