In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPGNationaal Programma Grieppreventie). Elk jaar worden groepen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen met bepaalde medische aandoeningen en/of hogere leeftijd (60 jaar of ouder). Om ontwikkelingen in het NPG en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. 

De monitor griepvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.