Eva en Ruud

Sinds de recente opleving van het nieuwe coronavirus, ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen. Het meest opvallend is de toename in testen: 32% van de mensen met klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen, laat zich testen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van juli. Wel gaan veel mensen met klachten nog naar buiten. Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, afgenomen tussen 19 en 23 augustus.  

Thuis blijven en testen

Van de onderzoeksdeelnemers meldt 26% dat zij in de achterliggende 6 weken klachten hebben ervaren die kunnen passen bij COVID-19. Ruim de helft (54%) denkt dat dit komt door een onderliggende aandoening, zoals astma of allergie. Toch liet 21% van deze mensen zich voor de zekerheid testen. Van de mensen met nieuwe klachten, geeft zelfs 45% aan zich in de afgelopen 6 weken getest te hebben. 85% van de mensen zegt zich binnen 4 dagen na het begin van de klachten getest te hebben en 59% zelfs binnen 2 dagen. 

Mensen met klachten (of ze deze nu toeschrijven aan een onderliggende aandoening of niet) gaan echter onverminderd vaak naar buiten: 90% doet boodschappen, 43% gaat naar het werk, 64% bezoekt familie of vrienden, en 41% gaat naar de horeca. Ondanks dat mensen zich uitspreken voor thuisblijven bij klachten (84% steunt dit beleid), lijkt het dat veel mensen zich daar niet aan houden.

Draagvlak, verwachtingen tweede golf en meer

Natuurlijk valt er over dit onderzoek nog veel meer te vertellen. Kijk daarvoor op de onderzoekspagina. Met gegevens over het toegenomen draagvlak voor de coronamaatregelen, hoe waarschijnlijk men een tweede golf acht, het welzijn van de respondenten, de verwachtingen over de app Coronamelder en meer. 

Over het onderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de regionale GGD’en samen een groot onderzoek uit. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de zesde meting onder ruim 60.000 mensen in de periode van 19 t/m 23 augustus 2020, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.