Voortgang onderzoek en eerste voorlopige conclusies