Moeder en dochter op weg naar covid-19 vaccinatie bij de GGD

De vaccinatiegraad in Nederland stijgt deze week sterker dan in voorgaande weken, naar 81,7% onder 18 jaar en ouder en naar 79,0 % onder 12 en ouder. Dat komt omdat vanaf deze week mensen die één prik hebben gekregen na doorgemaakte COVID-19 nu meegeteld worden bij de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie.

Tot voor kort werden deze mensen alleen meegeteld bij ‘opkomst eerste vaccinatie’ omdat ze één vaccinatie hebben gehad. Vanaf deze week is nieuwe data beschikbaar van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) waarmee inzicht is verkregen in de omvang van de groep mensen die jonger is dan 80 jaar, geen Janssen vaccinatie heeft gehad en COVID 19 hebben doorgemaakt voor hun eerste prik. Dit laatste betreft personen die een positieve test hebben gehad bij de GGD meer dan 8 weken voorafgaand aan hun eerste en enige vaccinatie en/of personen die bij hun vaccinatie zelf hebben aangegeven dat zij COVID-19 hebben doorgemaakt. Deze groep mensen wordt beschouwd als volledig gevaccineerd en worden nu ook meegeteld in deze cijfers. Hierdoor stijgt deze week de landelijke vaccinatiegraad  voor 18 jaar en ouder met 4.2%, dit is inclusief de stijging door extra toegediende vaccinaties de afgelopen week.

Op Europees gebied rapporteert ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) op haar website het aantal gezette eerste doses en tweede doses. Evenals Estland neemt Nederland nu mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt op in de nationale rapportage. ECDC gebruikt deze werkwijze nog niet in haar rapportage. Dit zal betekenen dat de vaccinatiecijfers zoals gerapporteerd door het RIVM, wat hoger zijn dan de Europese cijfers voor Nederland.

Cijfers totaal

Tot en met zondag 12 september zijn in Nederland naar schatting 23,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn 12,7 miljoen eerste vaccinaties en 10,6 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft 85,6% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 81,7% volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,1% een eerste vaccinatie ontvangen en is 79,0% volledige gevaccineerd.