Badeend op zwangere buik

De uitgaven aan de geboortezorg in toekomstige integrale geboortezorg organisaties (igo) ligt ongeveer 180 euro per zwangerschap lager in de periode 2015-2016 dan in regio’s die niet zijn overgestapt. Verder verschilt de inhoud van de zorg die de igo’s leverden in deze periode: meer ruggenprikken en minder keizersnedes. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. 

In Nederland zijn de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. De relatief hoge sterftecijfers rond geboortes waren de aanleiding. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 gezamenlijk worden gecontracteerd in één zogenoemd integraal bekostigingscontract. Deze nieuwe bekostiging vraagt om organisatorische veranderingen, waaronder de vorming van een integrale geboortezorg organisatie. Hierin zijn de zorgaanbieders zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, en een ziekenhuis ondergebracht. In de bestaande bekostigingssystematiek vergoeden de zorgverzekeraars de onderdelen van de zorg rondom zwangerschap en geboorte afzonderlijk aan de verschillende zorgaanbieders. 

Lagere uitgaven

Per 1 januari 2017 hebben zes igo’s vrijwillig integrale-bekostigingscontracten gesloten met zorgverzekeraars. Als nulmeting heeft het RIVM de gezondheid, verrichtingen en zorguitgaven van de geboortezorg in kaart gebracht in de twee jaar voorafgaand aan de overstap naar integrale bekostiging. Uit dit onderzoek blijkt dat de uitgaven aan de geboortezorg in deze periode iets lager lijken te zijn (183 euro per zwangerschap) dan in de regio’s die niet zijn overgestapt. Verder verschillen de igo’s van de overige regio’s in de periode voorafgaand aan de overstap in de zorg die zij leveren: meer ruggenprikken (25% versus 21%) en minder keizersneden (14% versus 16%) – dit zijn indicaties voor de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind. Wat de gezondheid van moeder en kind betreft zijn er geen verschillen gevonden. 

Betrokken partijen zijn positief

De partijen die bij de igo’s zijn betrokken, zijn zelf positief over het integrale tarief. Het levert in hun regio een intensievere, gestructureerdere samenwerking tussen de zorgverleners op. Ook is de samenwerking minder vrijblijvend dan voorheen. Wel is het een zeer complexe en tijdrovende klus om de integrale bekostiging in te voeren. Specifieke kennis is nodig op organisatorisch, fiscaal en financieel vlak. 

Het RIVM monitort de komende jaren in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de ontwikkelingen in de bekostiging van de geboortezorg. In 2020 wordt een eindrapport gepubliceerd, waarvoor de gegevens uit onderliggend onderzoek als nulmeting dienen.