In reactie op de brief van het Bestuur WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) d.d. 15-5-2014 heeft het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangegeven dat zij een gesprek willen met de WIP en alle stakeholders van de WIP om ieders verantwoordelijkheid in het ontwikkelen dan wel financieren van infectiepreventierichtlijnen te bespreken.

Dit gesprek zal zo spoedig mogelijk na de zomervakantie gepland worden. Op 11 juli 2014 heeft een afvaardiging van het Bestuur WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) een afspraak op het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) waarin zij, als voorbespreking voor het gesprek met de stakeholders, de visie van het Bestuur  op de financiering van de WIP zullen toelichten. De WIP is blij dat het Ministerie het verzoek van de WIP heeft opgepakt en heeft er vertrouwen in dat er een acceptabele oplossing wordt gevonden.