Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid ( ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid)) heeft het Nationaal Veiligheidsprofiel uitgebracht. Op 12 december is deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Het RIVM heeft hieraan een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd en het proces gecoördineerd.

De overheid wil voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door een ramp of crisis. De nationale veiligheid komt dan in het geding. Er is sprake van een mogelijk ontwrichtend effect als de veiligheidsbelangen van de Nederlandse staat ernstig bedreigd of aangetast worden. De Strategie Nationale Veiligheid  is een middel om in kaart te brengen welke dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en hoe daarop te anticiperen. Het Nationaal Veiligheidsprofiel is onderdeel van deze Strategie.

Het Nationaal Veiligheidsprofiel is een all hazard overzicht van de belangrijkste risico’s voor de nationale veiligheid. Doordat de risico’s van uiteenlopende soorten rampen, crises en dreigingen op dezelfde wijze worden beoordeeld, zijn zij onderling vergelijkbaar. Het Nationaal Veiligheidsprofiel plaatst de risico’s dus in een vergelijkend perspectief.

Het Nationaal Veiligheidsprofiel is een product van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid.