Het RIVM heeft een Nederlandse samenvatting gemaakt van de technisch- wetenschappelijke onderbouwing van de risico’s van per- en polyfluoralkylstoffen ( PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)) voor mens en milieu. De samenvatting beschrijft wat de gevaarlijke eigenschappen van PFAS zijn en de schadelijke effecten als mens en milieu in contact komen met deze stoffen. Het RIVM maakte deze samenvatting op verzoek van het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).

Lees verder in het rapport: De risico's van PFAS (inclusief F-gassen) emissies - samenvatting van de onderbouwing van het REACH restrictievoorstel