Het RIVM en het Nivel onderzochten voor de derde keer wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de gezondheidseffecten van de coronapandemie. De resultaten komen overeen met de vorige rondes. Zo blijkt opnieuw dat de mentale gezondheid van jongeren afnam en dat uitgestelde zorg negatieve gevolgen voor de gezondheid had.

Rekening houden met neveneffecten

Dit toont opnieuw aan dat het voor beleidsmakers belangrijk is om, met het oog op kwetsbare groepen, tijdens een pandemie niet alleen inzicht te hebben in medisch-epidemiologische gevolgen en gezondheidsrisico’s. Zij moeten ook zicht krijgen op en rekening houden met mogelijke neveneffecten van beleid op volksgezondheid en -welzijn.

Sommige groepen harder geraakt

Het onderzoek bevestigt ook dat een deel van de mensen na een coronabesmetting lange tijd klachten houdt en dat de coronapandemie een negatief effect op het sociale functioneren van mensen had. Sommige groepen werden hierbij harder geraakt. De negatieve gevolgen van de pandemie waren het grootst bij groepen die voor de pandemie al kwetsbaar waren.

Over het onderzoek

De bestudeerde onderzoeken betreffen vooral (de eerste helft) van 2021. Er is weinig wetenschappelijke literatuur gevonden over 2022. Daardoor is er nog weinig bekend over de langetermijneffecten van de pandemie. Het literatuuronderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR). Dit netwerk bestaat uit het Nivel, het RIVM, het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum), de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Het project wordt namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).