De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) meldt dat in China bij een aantal* mensen een besmetting met een nieuw type vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om influenza A (H7N9). De patiënten komen uit de provincies Shanghai, Anhui, Jiangsu en Zhejiang. De bron van de besmettingen is nog onbekend. Op dit moment is er geen aanwijzing dat het virus van mens-op-mens overdraagbaar is.

Bij de patiënten heeft het virus hoge koorts en een ernstige longontsteking veroorzaakt. Enkele van hen zijn overleden. De patiënten hebben onderling geen contact gehad en bij mensen in de directe omgeving van de patiënten is nog geen besmetting aangetoond.

De Chinese autoriteiten doen gezamenlijk met de WHO World Health Organization (World Health Organization) onderzoek naar dit virus, de patiënten en de mogelijke bron van hun besmetting. Verder onderzoeken zij of er op dit moment nog meer mensen besmet zijn met dit virus. Vanwege verhoogde alertheid is de verwachting dat het aantal bevestigde patiënten zal stijgen.

De reizigersadviezen voor China zijn niet gewijzigd. Bij verblijf in China wordt u geadviseerd om de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen: vermijd direct contact met pluimvee en was uw handen voordat u eet, na gebruik van het toilet en na contact met dieren of zieke mensen. Net als voorheen geldt dat artsen alert moeten zijn wanneer mensen uit China terugkeren met een ernstige longontsteking, omdat hier ook andere typen vogelgriep circuleren.

* Het precieze aantal patiënten kunt u vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).


Provincies in Oost-China waar patiënten zijn gemeld.