Het RIVM heeft nieuwe advieswaarden bepaald voor PFAS in zwemwater. Dit was nodig omdat in 2020 is vastgesteld dat PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) al bij lagere blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Overheden die verantwoordelijk zijn voor het zwemwater, kunnen deze advieswaarden gebruiken om de kwaliteit ervan te beoordelen. De advieswaarde voor zwembaden is lager dan voor recreatieplassen. Dat komt omdat mensen vaker naar een zwembad gaan.

Advieswaarden voor PFAS in zwemwater bepaald

PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn overal in onze leefomgeving aanwezig. Ook in het zwemwater. Het gaat dan om binnen- en buitenbaden en oppervlaktewater zoals recreatieplassen of de zee. Iedereen die zwemt krijgt onbedoeld water binnen, en daarmee kleine beetjes PFAS. Het RIVM heeft nu nieuwe advieswaarden bepaald voor PFAS in zwemwater. 

De advieswaarde is voor zwembaden vier keer lager dan voor recreatieplassen. Dat komt vooral omdat de meeste mensen vaker in een zwembad zwemmen, dan in een recreatieplas. 

Advieswaarde aangepast op basis van lagere grenswaarde

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) heeft in 2020 de gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS verlaagd. Dat betekent dat PFAS al bij een lagere blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 

PFAS zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. In het water zit vrijwel altijd een mengsel van verschillende van deze stoffen. Het RIVM heeft daarom een methode ontwikkeld om verschillende soorten PFAS met elkaar te kunnen vergelijken en de totale hoeveelheid op te tellen. Deze methode is gebruikt om de nieuwe advieswaarden voor zwemwater te bepalen. 

Mensen krijgen PFAS op verschillende manieren binnen. Daarom gaan deze advieswaarden ervan uit dat de hoeveelheid PFAS die mensen binnen kunnen krijgen door het inslikken van zwemwater, niet meer mag zijn dan 20 procent van de gezondheidskundige grenswaarde.
Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat mensen in Nederland via voedsel en drinkwater gemiddeld teveel PFAS binnenkrijgen.

Concentratie PFAS toetsen aan advieswaarden

Overheden, zoals provincies, gemeenten of waterschappen kunnen de concentratie PFAS in het zwemwater (laten) meten. Deze resultaten vergelijken zij vervolgens met de advieswaarde.  

In het Landelijk zwemwateroverleg bespreekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)) met de overheden hoe zij de advieswaarden in de praktijk kunnen gebruiken.  Een concentratie die hoger is dan de advieswaarde kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een negatief zwemadvies. Voor de start van het zwemseizoen informeert het ministerie de overheden over de manier van werken.

Check de zwemwaterkwaliteit

De overheid die lokaal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het zwemwater kan een negatief zwemadvies geven. 
De website zwemwater.nl geeft informatie en advies over zwemmen in natuurwater en de kwaliteit van het zwemwater. Kijk voor u buiten gaat zwemmen daarom altijd eerst even op deze website.