Door de Werkgroep Infectiepreventie is er een herziene WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de anesthesie' geplaatst.

Door de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) zijn wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke WIP-Richtlijn 'Veilig werken in de anesthesiologie'.
Lees er meer over bij de link onder 'Zie ook'.