De berekende ammoniakemissies in Nederland blijven dalen. De totale emissie blijkt echter groter te zijn dan eerder was verondersteld. Dit komt doordat de emissies steeds nauwkeuriger worden berekend, en doordat bronnen waar eerder geen rekening mee werd gehouden belangrijk blijken en daarom nu toegevoegd zijn.