Op de website voor professionals zijn de meest actuele versies van de kwaliteitsdocumenten te vinden.

Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker beschrijft de rollen van partijen en wijze van uitvoering van het bevolkingsonderzoek met verwijzing naar richtlijnen, protocollen en kwaliteitseisen. Recent afgerond zijn de notitie klachtenafhandeling. De notitie beschrijft waar klachten over het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg binnen zouden moeten komen en wie in de keten verantwoordelijk is voor de afhandeling van de klacht. Het protocol risicomanagement beschrijft hoe binnen het bevolkingsonderzoek met risico’s wordt omgegaan. Incidenten worden zoveel mogelijk opgelost door de betrokken uitvoerder, waarbij waar nodig opschaling plaatsvindt.
Ook de notitie omgaan met lichaamsmateriaal en het protocol voor de kwaliteitsborging van iFOBT-analyses zijn op de website geplaatst.