Methode om de nitraatuitspoeling uit drains naar het slootwater te bepalen

De afgelopen twee jaar heeft het RIVM in samenwerking met SorbiSense en Deltares in de Kleiregio van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) een veldproef uitgevoerd met een zogenaamde Flow-Cap. Dit is een passieve bemonsteringsmethode om de hoeveelheid nitraatuitspoeling (vracht) uit drains naar het slootwater te bepalen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu door Deltares gerapporteerd. Dit project werd uitgevoerd in het programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem)). Aan de hand van de eerste veldervaringen is de Flow-Cap gebruiksvriendelijker en beter gemaakt. De Flow-Cap gaan we nu ook op andere grondsoorten in het LMM testen. Meer informatie en het rapport over de eerste bevindingen is te vinden op de website van Deltares.