Vandaag wordt de vierde editie van de Staat van zoönosen gepresenteerd. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en trends op het gebied van zoönosen in Nederland in 2011. Daarnaast wordt elk jaar een thema uitgediept dat relevant is voor verdere signalering en bestrijding van zoönosen. In deze editie gaat het om het thema ‘Dieren onderweg’.

De Staat van zoönosen, een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en het RIVM, verschijnt vandaag op de dag van het 6e nationale symposium Zoönosen ‘Dieren onderweg’ bij het RIVM.

In 2011 waren de uitbraken van Escherichia coli O104 via kiemgroenten en Salmonella Newport opmerkelijke voorvallen. Een ander voorbeeld is het Schmallenbergvirus, een nieuw virus bij runderen en schapen dat tot misvormingen leidt bij kalveren en lammeren.
De Staat van zoönosen geeft ook de stand van zaken weer van veegerelateerde MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en van de ziekte Lyme. In het onderzoek naar de ziekte van Lyme is steeds meer aandacht voor mensen die klachten hebben zonder dat daar duidelijke tekenen van infectie aan vooraf zijn gegaan, zoals de rode ring rondom de tekenbeet.

‘Dieren onderweg’

Het is opmerkelijk hoeveel Nederlanders hun hond of kat meenemen naar het buitenland. De kennis over de risico’s daarvan lijkt echter beperkt. Net als de naleving van veterinaire voorschriften. Het reizen met dieren kan hierdoor een bedreiging vormen voor de dier- en volksgezondheid. Zo is begin 2012 door illegale invoer van een puppy vanuit Marokko, hondsdolheid (rabiës) naar Nederland meegebracht.
Het themahoofdstuk ‘Dieren onderweg’ geeft inzicht in de wet- en regelgeving voor het reizen met dieren en de import van dieren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen huisdieren, paardachtigen, landbouwdieren en exotische dieren. Omdat de verplaatsing van dieren tussen landen zoönotische risico’s kunnen optreden is het belangrijk dat professionals, zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en dierenartsen, hiervan op de hoogte zijn.

6e Nationale Symposium Zoönosen

Met het thema ‘Dieren onderweg’ wordt tijdens het symposium ingegaan op de zoönotische risico’s van het invoeren van dieren in Nederland. Niet alleen huisdieren en landbouwhuisdieren maar ook exotische dieren zoals slangen, andere reptielen, spinnen, stinkdieren en vele vogelsoorten komen aan de orde. Ook de vectoren die ziekten kunnen overbrengen zoals de knut of de teek, krijgen aandacht in workshops.