Op 6 februari publiceerde de Werkgroep Infectie Preventie ( WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Helaas is er in bijlage A op p.28 een storende fout opgetreden.

Deze fout is inmiddels hersteld (wijziging vet gedrukt): ‘Gebruik alleen beschermende kleding voor hergebruik als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden en het voortdurend borgen ervan: …’. De juiste versie staat nu op de website (versie 3 april 2017).

Bekijk de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen