Gevaarlijke stoffen moeten in Nederland veilig vervoerd worden. De risico’s voor de omgeving en omwonenden worden berekend met een aantal voorbeeldstoffen. Het RIVM heeft deze lijst met voorbeeldstoffen aangepast. 

Per 1 april 2015 is in Nederland de wet Basisnet in werking getreden. Het doel van dit Basisnet is een evenwicht tussen vervoer, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid voor de omgeving. Risicoanalyses geven inzicht in de veiligheid en risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De vervoerde stoffen zijn verdeeld in categorieën met voorbeeldstoffen. 

De voorbeeldstoffen die in Nederland worden gebruikt, zijn in de jaren negentig bepaald. Deze stoffen passen niet meer bij het vervoer van nu. De stoffen worden (bijna) niet meer vervoerd, of er zijn nieuwe inzichten over de giftigheid van de stof. Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van recente transportaantallen van giftige stoffen en de laatste gegevens over de giftige eigenschappen en effecten van deze stoffen.

In dit rapport staat een overzicht met nieuwe voorbeeldstoffen. Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat). De invoering van deze nieuwe voorbeeldstoffen vindt plaats als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dit goedkeurt.

Dit onderzoek is gebaseerd op het totaal aan in Nederland vervoerde stoffen. Om de gevolgen voor de berekende risico’s voor afzonderlijke trajecten te bepalen is gedetailleerder onderzoek nodig.