Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de urologie' in de definitieve versie geplaatst.

De WIPWerkgroep Infectiepreventie wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.