Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de urologie' in de definitieve versie geplaatst.

De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.