Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVICNationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ) is als observer aangesloten bij het ‘Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network’ (REMPANRadiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tijdens een driedaags symposium dat in februari 2011 werd georganiseerd in Nagasaki, Japan heeft het NVICNationaal Vergiftigingen Informatie Centrum zich officieel geïntroduceerd aan de overige leden. De aangesloten onderzoeksinstituten zijn gespecialiseerd in o.a. dosisberekening en behandeling van slachtoffers na radiologische incidenten. Ook langdurig gezondheidsonderzoek van stralingsslachtoffers, bijv. van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki wordt door REMPANRadiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network leden uitgevoerd.

De taken van het REMPAN zijn:

  • het bevorderen van de voorbereiding op radiologische incidenten met betrekking tot gezondheidsaspecten en het geven van advies hierover;
  • het verlenen van assistentie bij en coördinatie na radiologische incidenten;
  • het verlenen van assistentie bij follow-up studies en rehabilitatie.

Door deze internationale samenwerking blijft het NVIC op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen nationale strategieën voor bijv. de behandeling van stralingsslachtoffers worden vergeleken en afgestemd met die in andere landen.

Op het symposium in Japan heeft het NVIC haar taken in Nederland uiteengezet en is er specifiek van gedachten gewisseld over de behandeling van slachtoffers na inwendige besmetting met radioactieve stoffen.

In Nederland is het NVIC een steuncentrum van het Back Office Geneeskundige Informatie (BOGIBackOffice Geneeskundige Informatie), onderdeel van de Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAnEenheid Planning en Advies nucleair). Deze organisatie is opgezet voor de bestrijding van grote incidenten zoals bijvoorbeeld een ongeval met een kernenergiecentrale. Het NVIC geeft informatie over de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan radioactieve stoffen en de hierdoor uitgezonden ioniserende straling, en adviseert over de noodzaak en haalbaarheid van te nemen maatregelen. Ook verstrekt het NVIC informatie over eventuele ontsmetting en medische behandeling van blootgestelde personen. Het NVIC is eveneens 24 uur per dag beschikbaar in geval van medische vragen naar aanleiding van kleinere incidenten met radioactieve stoffen. Het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSOLaboratorium voor Stralingsonderzoek) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is als Back Office Radiologische Informatie (BORIBackOffice Radiologische Informatie) ook onderdeel van de EPAn.

Foto: deelnemers aan de REMPAN meeting van 16 tot 18 februari 2011