Het RIVM heeft deze week bewoners van 3.000 woningen benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar radon en thoron. De woningen zijn representatief voor het Nederlandse huizenbestand.

Een belangrijk deel van de gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling van Nederlanders hangt samen met radon en thoron dat uit bouwmaterialen en bodem in woningen terechtkomt. Radon en thoron komen van nature voor in de bodem en bouwmaterialen.

In Nederland is de radon concentratie in woningen relatief laag door een gunstige bodemgesteldheid. Recent is uit pilot onderzoek van RIVM gebleken dat de stralingsblootstelling die het gevolg is van thoron in de binnenlucht mogelijk groter is dan in het verleden werd aangenomen. Een grote nationale survey moet duidelijk maken hoe het is gesteld met de stralingsbelasting door radon en thoron in woningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Alleen als u door het RIVM benaderd bent, kunt u zich aanmelden om mee te doen aan het onderzoek.