Met ingang van 1 januari 2010 is het beleidsondersteunende onderzoek naar voedsel- en voederveiligheid in Nederland efficiënter ingericht. Het RIKILT en het RIVM hebben de taken ontdubbeld en herverdeeld. Dit leidt tot een eenduidige en transparante laboratoriuminfrastructuur op het gebied van voeder- en voedselveiligheid. De taakuitwisseling is gericht op de analytisch-chemische analyses, microbiologie en risicobeoordeling.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.