Vandaag gaat de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-site online. Dit is een uniek communicatieplatform waarop bezoekers en professionals kunnen discussiëren over volksgezondheid en zorg. De informatie die dit oplevert, wordt gebruikt bij het schrijven van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.

In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De zesde uitgave, de VTV-2014, verschijnt in 2014. En anders dan in het verleden, is de gehele totstandkoming van het rapport online te volgen. Op de VTV-site die vandaag live gaat, nodigen we professionals uit mee te denken en te discussiëren over de inhoud. Zo hoopt het RIVM zijn blik te verbreden en de relatie met de praktijk te versterken.

Volksgezondheid nu en in de toekomst

De VTV geeft een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, gezondheidsbeïnvloedende factoren, de gezondheidszorg en het beleid.

In de VTV vind je antwoord op veel vragen. Hoe staat het met de levensverwachting in Nederland? Welke ziekten komen veel voor? En welke zullen dat in de toekomst zijn? Hoe gezond leven Nederlanders? Welke kansen zijn er om de volksgezondheid te verbeteren? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Hoe verhoudt de Nederlandse volksgezondheid zich tot die van andere EU Europese Unie (Europese Unie)-landen?

Thema’s in de VTV-2014

Belangrijke thema’s in de zesde VTV zijn maatschappelijke participatie, preventie in de zorg, kosten en baten van gezondheid en de rol van de burger. Over deze vier thema’s publiceren we in 2013 aparte themarapporten.

Van basisinformatie naar samenvattend rapport

De basisinformatie voor de VTV-2014 staat in detail op RIVM websites: Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorggegevens, Kosten van Ziekten, Zorgbalans en Loketgezondleven.nl. Daarnaast verschijnt in het kader van de VTV door het jaar heen informatie via allerhande publicaties. In 2013 publiceren we de vier themarapporten. Tenslotte verschijnt in 2014 het samenvattend rapport.

Basis voor beleid

De inzichten uit de VTV vormen een basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De analyses en feiten zijn ook interessant voor lokale overheden, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en, preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties.