Het vitamine D-gehalte in het bloed is met name bij Surinamers ontoereikend. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door RIVM in samenwerking met het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), waarin de voedingsstatus is vastgesteld van 35-60 jarige deelnemers aan de SUNSET-studie.

Voedingsstatusonderzoek is een onderdeel van het Nederlandse voedingspeilingssysteem. Het geeft inzicht in de vitamine- en mineralenvoorziening van de bevolking door bepalingen van gehaltes in bloed of urine.