In de eerste ronde van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft 56% van de 12-jarige meisjes de eerste prik uit de serie van drie gehaald. In totaal kregen 95.399 meisjes een uitnodiging. 53.181 meisjes kwamen de eerste prik halen. Dit blijkt uit de landelijke opkomstcijfers na deze eerste ronde.

De spreiding in de opkomstcijfers tussen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en is groot, variërend van 42 tot 65%. RIVM en GGD Nederland verwachten in juli de definitieve opkomstcijfers van de eerste twee prikrondes te kunnen geven.
Meisjes geboren in de periode 1993 tot en met 1996 die vorig jaar nog niet (volledig) gevaccineerd waren, kregen opnieuw een uitnodiging. Er wordt bijgehouden of de meisjes voor hun eerste, tweede of derde prik zijn gekomen. De opkomstcijfers van deze groep meisjes worden eveneens in juli verwacht.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bestaat uit drie prikken. GGD’en hebben meisjes tot begin mei uitgenodigd voor de eerste prik. Van begin mei tot begin juni kunnen meisjes de tweede prik halen. De derde prik staat in oktober gepland. Na een serie van drie prikken zijn de meisjes beschermd tegen de twee HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-virussen die samen de meeste gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.
De opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. De nieuwe campagne van het RIVM richt zich erop om het onderwerp baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie breder bespreekbaar te maken en om mensen meer feitelijke informatie te geven, zodat zij een eigen afweging kunnen maken om zich wel of niet te laten vaccineren.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.