Duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt, hebben te weinig effect, vooral omdat het draagvlak voor maatregelen onvoldoende wordt meegenomen. Milieukundige Michiel Zijp doet voorstellen die het draagvlak vergroten. De RIVM-medewerker promoveert 3 juli aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te halen - doelen die ook Nederland heeft ondertekend - moet de aanpak beter, aldus Michiel Zijp. Hij ziet problemen bij de inzet van duurzaamheidsanalyses zoals die nu worden gemaakt. Deze rapporten die milieu- en sociale effecten in kaart brengen zijn niet verplicht, maar worden steeds vaker gevraagd door burgers, overheden en bedrijven, bijvoorbeeld als keurmerken. Toch dragen deze analyses nog te weinig bij aan werkelijke verduurzaming.

‘Duurzaamheid is niet één ding. Het gaat altijd om keuzes met veel overwegingen die elkaar kunnen tegenwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan landgebruik, klimaat, giftigheid, grondstofgebruik en kosten. Vaak hebben verschillende belanghebbenden verschillende belangen en meningen over wat wel en niet belangrijk is. Wie een duurzaamheidsanalyse uitvoert, moet om te beginnen de feitelijke situatie en de standpunten van de belanghebbenden, inclusief de opdrachtgever, verkennen. Dit  voorkomt dat opdrachtgevers zich niet in de analyses herkennen om deze vervolgens in een la te schuiven’, zegt Zijp. ‘Dat gebeurt nu veel en te vaak.’

Michiel Zijp ontwikkelde een selectiemethode om vooraf voor ieder milieuprobleem een passende duurzaamheidsanalyse uit te voeren. Door in een vroeg stadium te kijken naar de oplossingen, in plaats te blijven hangen in de analyse van de problemen wordt de kans groter dat de resultaten daadwerkelijk worden gebruikt en de gemaakte keuzes zo duurzaam mogelijkzijn.