ebolavirus

Dit weekend is een van de twee gerepatrieerde hulpverleners die eerder 24-uur ter observatie was opgenomen vanwege blootstelling aan patiënten die achteraf ebola bleken te hebben, opnieuw opgenomen in het LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum). Na beoordeling door het artsenteam is duidelijk geworden dat de klachten en koorts op een andere diagnose, namelijk malaria berusten. Hiervoor is behandeling gestart. Met toestemming van betrokkene wordt dit naar buiten gebracht.

De betrokken hulpverlener is de afgelopen week door de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) volgens de koortsrichtlijnen gecontroleerd. Heropname volgt wanneer een patiënt koorts krijgt of andere relevante klachten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer geobserveerd.

Om uit te sluiten dat er naast malaria nog sprake zou kunnen zijn van ebola, zijn hiervoor specifieke testen gedaan. De definitieve uitslag hiervan volgt op zijn vroegst dinsdagavond. De medische staf en verpleging van het LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) zijn voorbereid op en getraind voor de opvang van patiënten met (verdenking op) tropische infectieziekten zoals malaria en ebola.