Vrouw in wit uniform ontsmet haar handen

Meer dan 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang zegt dat zij door overgangsklachten beperkingen ervaart in het functioneren op het werk. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek onder ruim 12 duizend werkende vrouwen tussen de 40 en 66 jaar. Minder dan de helft van de groep die beperkingen ervaart, bespreekt hun klachten op het werk, terwijl zij zich vaker ziek melden en meer behoefte hebben aan herstel. 

Steeds meer vrouwen in Nederland werken. Een deel van hen, vooral in de leeftijdsgroep boven de 45 jaar, is in de overgang. Het RIVM onderzocht hoe vaak werkende vrouwen van 40 jaar en ouder last hebben van overgangsklachten. Vooral vrouwen in de perimenopauze, de fase rondom de laatste menstruatie, geven aan last te hebben van klachten. Daarbij werden ‘geen zin meer in seks’, slaapstoornissen, spier-/gewrichtspijn, opvliegers en nachtelijk zweten het meest genoemd. 

Werken tijdens de overgang

Het onderzoek laat ook zien dat ruim 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang vanwege overgangsklachten beperkingen ervaart in hun werk. Van deze groep bespreekt minder dan de helft (48%) deze klachten op het werk. Dit terwijl vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten zich vaker ziek melden, langer nodig hebben om te herstellen na een werkdag, en minder productief zijn.

Behoeften ondersteuning in kaart brengen

Uit eerder onderzoek blijkt dat er bij vrouwen en werkgevers nog weinig kennis is over de overgang en ondersteuningsmogelijkheden. Bovendien worden overgangsklachten niet altijd herkend door zorgverleners. Omdat overgangsklachten zo vaak voorkomen, is meer bewustzijn en kennis nodig. Hiervoor is het belangrijk om de behoeften aan ondersteuning van vrouwen met deze klachten in kaart te brengen. Daarnaast is inzicht nodig in welke strategieën ingezet kunnen worden om de duurzame inzetbaarheid van werkende vrouwen in de overgang te verbeteren.

Het RIVM voerde dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) en in samenwerking met het langlopende gezondheidsonderzoek Lifelines.