Steeds meer ouderen nemen deel aan de arbeidsmarkt. Voor wie dat mogelijk is, moet zo lang mogelijk doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden zo lang mogelijk gezond en veilig hun werk kunnen blijven doen. Aandacht voor ouderen, veroudering en werk is van belang om (vroegtijdige) uitval te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid op peil te houden. Het RIVM doet onderzoek naar werkende vrouwen in de overgang, gezondheidsproblemen bij oudere werkenden en ouderen en nachtwerk.

Vrouwen in de overgang

Een deel van de werkende vrouwen, is in de overgang en heeft klachten die daarbij horen. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die vergeleken met vroeger steeds vaker werken. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Ook kunnen vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of spierklachten optreden.

Overgang en werk

Door de aard en duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk. Het RIVM maakte een overzicht van wat bekend is over overgangsklachten bij werkende vrouwen, hun inzetbaarheid op het werk en mentale gezondheid. Vrouwen met overgangsklachten geven aan dat ze hun werk geestelijk en lichamelijk minder goed kunnen doen (lager werkvermogen). Daarnaast hebben zij vaker depressieve symptomen en een slechtere mentale gezondheid. 

Het RIVM deed ook onderzoek onder ruim 12 duizend werkende vrouwen tussen de 40 en 66 jaar. Daaruit blijkt dat vooral vrouwen in de perimenopauze, de fase rondom de laatste menstruatie, aangeven last te hebben van klachten. Ook zegt meer dan 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang dat zij door overgangsklachten beperkingen ervaart in het functioneren op het werk.  Van deze groep bespreekt minder dan de helft (48%) deze klachten op het werk. Dit terwijl uit het onderzoek ook blijkt dat vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten zich vaker ziek melden, langer nodig hebben om te herstellen na een werkdag, en minder productief zijn.

Maatregelen op het werk

Werkgevers kunnen maatregelen nemen om vrouwen met overgangsklachten inzetbaar te houden. Denk aan goede ventilatie, flexibiliteit in werktijden of taken of een beweegprogramma. In de wetenschappelijk literatuur zien we enkele programma’s. Wel is nog zeer weinig bekend over het effect van deze programma’s of maatregelen. 

Meer werkende 60-plussers met gezondheidsproblemen

De gevolgen van de stijging van de AOW Algemene ouderdomswet (Algemene ouderdomswet)-leeftijd voor de gezondheid van de beroepsbevolking zijn nog niet duidelijk. De meeste Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Maar steeds meer 60-plussers blijven werken. Ook het aantal 60-plussers dat met gezondheidsproblemen doorwerkt, blijft stijgen. Het is nog onbekend welke gevolgen dat heeft voor de gezondheid van de (oudere) beroepsbevolking. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat mensen gezond zijn in de periode dat ze langer werken.

Oudere nachtwerkers slapen slechter dan jongere collega's

Het aandeel nachtwerkers ouder dan 55 jaar neemt toe de laatste jaren. Nachtwerk brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. TNO en RIVM onderzochten de rol van leeftijd. Verschillende studies laten zien dat oudere nachtwerkers slechter slapen dan leeftijdgenoten die overdag werken of jongere collega’s. Voor andere punten, zoals duurzame inzetbaarheid, mentale gezondheid, of hart- en vaatziekten, waren geen eenduidige conclusies te trekken.