Schoon drinkwater draagt bij aan een gezond leven. Het Nederlandse drinkwater moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Er gelden maximale waarden voor stoffen die in drinkwater kunnen voorkomen. Hiermee beoordelen we of het water veilig is om te drinken. Tot nu toe waren deze kwaliteitseisen niet op één plek te vinden. Het RIVM heeft nu een overzicht opgenomen op de website Risico’s van stoffen.   

Kwaliteitseisen in de wet

Drinkwater in Nederland is afkomstig uit grondwater en rivierwater. In de wet is vastgelegd aan welke eisen het drinkwater uit de kraan moet voldoen, maar ook de eisen voor water uit bijvoorbeeld rivieren dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Voor circa 30 chemische stoffen en stofgroepen zijn kwaliteitseisen vastgelegd in de wet. Daarnaast zijn er eisen voor geur en smaak. Ook gelden zogenaamde signaleringsparameters voor het opsporen van mogelijke nieuwe verontreinigingen.

Nieuwe verontreinigingen

Soms treffen drinkwaterbedrijven nieuwe verontreinigingen aan in het water dat ze gebruiken om drinkwater van te maken. Als zo’n nieuwe stof is geidentificeerd, beoordeelt het RIVM of deze stof een risico kan vormen voor de gezondheid. Hiervoor leidt het RIVM een zogenaamde drinkwaterrichtwaarde af. Het water is veilig om te drinken als de concentratie van de stof in het drinkwater lager is dan deze drinkwaterrichtwaarde.

Voor een 40-tal van zulke nieuwe stoffen heeft de overheid drinkwaterrichtwaarden vastgesteld. Het Nederlandse drinkwater moet hier aan voldoen. Deze drinkwaterrichtwaarden zijn nu ook te vinden via de website Risico’s van Stoffen.  

Voor wie?

Met dit overzicht kunnen waterbeheerders voor alle stoffen opzoeken welke kwaliteitseisen voor drinkwater er gelden. Hiermee kunnen ze beoordelen of het water veilig is om te drinken.