In de industrie worden in het proces- en installatieontwerp vernieuwende benaderingen bedacht. Zo kunnen grondstoffen en materialen efficiënter worden gebruikt. Dat kan leiden tot behoorlijk kleinere, schonere en meer energie-efficiënte technologie. Deze zogeheten procesintensificatie kan ook een manier zijn om industriële processen met gevaarlijke stoffen aan de voorkant structureel veiliger te maken. Het RIVM ziet 14 van deze procesintensificatie-technologieën als kansrijk om risico’s voor de omgeving te verminderen.

Het RIVM bekeek welke van de 69 wereldwijd ontwikkelde procesintensificatie-technologieën voordelen kunnen bieden voor de omgevingsveiligheid. De kans op een ongeval kan kleiner worden als het ontwerp van de installatie veiliger wordt. Bovendien worden de effecten van een ongeval kleiner als er minder gevaarlijke stoffen in de installatie zitten. Verder zouden met procesintensificatie kleinere installaties kunnen worden gebouwd dicht bij producent of afnemer van de gevaarlijke stoffen. Door gevaarlijke stoffen minder te vervoeren, nemen de risico’s voor de omgeving af. Een mogelijk nadeel van procesintensificatie kan zijn dat de procesvoering ingewikkelder wordt, waardoor risico’s ook groter kunnen worden.

Met de resultaten van dit RIVM-onderzoek kunnen beleidsmakers instrumenten ontwikkelen die risico’s voor de omgeving voorkomen of verkleinen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).