Een toekomstbestendig zorgsysteem staat of valt met goede regionale samenwerking tussen verschillende partijen. Het RIVM heeft de ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd in negen regionale “proeftuinen” die werken aan zo’n toekomstbestendig zorgsysteem.

Deze proeftuinen zijn ook onderzocht in het proefschrift Population Health Managament unravelled van Betty Steenkamer, waarop zij 27 november jl. promoveerde aan de Tilburg University. Zij deed onderzoek naar populatiemanagement, waarin aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen, zoals patiëntvertegenwoordigers, regionale bedrijven en educatieve instellingen, samenwerken. De resultaten van populatiemanagement zijn echter nog niet bevredigend, blijkt uit het promotieonderzoek. De overheid moet daarom verder investeren in elementen als data- en kennisinfrastructuur, netwerkopbouw en nieuwe bekostigingsmodellen.